Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

Témavázlat
az ILD mintaterületek feldolgozásához
 ---
 
 

E témavázlat a partnerterületek anyagának tartalmához az ILD szempontjából a módszertani segítség (mintegy "tartalomjegyzék").

Célunk nem az elsősorban, hogy "profi" tudományos tanulmány szülessen, hanem hogy a helyiek az új kihívásoknak megfelelően tekintsék át a környezetüket, adottságaikat, lehetőségeiket, szükségszerűségeiket.

(Az alábbiakat kiegészítheti bármilyen kapcsolódó helyi javaslat, ötlet, kiegészítés, sajátosság stb. - a 3. (székelyudvarhelyi) munkamegbeszélésnek megfelelően.)

 
        1.
        A terület bemutatása (lehatárolás, domborzat, talaj, vízrajzi, vízháztartási jellemzők, víz- és tájhasználat - történetiségében is, tulajdonviszonyok, tájszerkezet, (az eredendő tájmintázatok és az emberi tájhasználat viszonya), egyéb táj- és vízhasználati jellemzők, összefüggések, tanulságok (gazdaság, lakosság), egyéb (helyi jellegzetességek). Szempont a táj, mint élőlény, egységes működési rendszer vizsgálata.
 
        2.
        Problémák a víz- és tájhasználatban - a fenntarthatóság tükrében (vagyis folytatható-e hosszú távon, mennyire kiszolgáltatott általa nem befolyásolható tényezőknek, mennyire igazodik a helyi táj eredendő adottságaihoz, mennyire helyi érdekű, stb.). A tágabb társadalmi, gazdasági, kulturális (értékrendi) kapcsolatokat is vegyétek számba. Mi a lakosság (mint civil és mint gazdasági, hivatalos szereplő) hozzáállása az egyes problémákhoz. Problémák súlyossága kbző szempontokból.
 
        3.
        Válaszlehetőségek számbavétele. Milyen válaszok/megoldások lehetnek a bemutatott problémákra. Kinek milyen szerepe van ebben, kül. tekinettel a konkrét szervezetre (Zenta Önk., AGORA). Mik a szűkösségek, nehézségek, a megoldások előfeltételei, a megoldás megvalósulását nehezítő tényezők, akadályok és ezek milyen súlyúak. Mit tudunk a megoldások finanszírozhatóságáról. Vannak-e megválaszolhatatlan problémák, ill. rendszerszintű gátló tényezők. Szükségesek-e újszerű megoldások. stb.
 
        4.
        Jogszabályi keretek. A víz- és tájhasználatot szabályozó jogszabályok bemutatása, értékelése a fenntarthatóság, vagyis a független, végtelen, helyi érdekű működtetés és a szükséges beavatkozások gyakorlati megvalósítása szempontjából. Különös tekintettel a tájhasználat-váltás lehetőségére (művelési ágak, parcellák, emberi tájszerkezet igazíthatósága a táj vízmegtartó képességének javítása szempontjából), vízügyi beavatkozások rugalmassága, tájhasználók bevonása, stb.
       

A pályázatban résztvevők feladata a fenti kérdésekben érintettekből egy olyan munkacsoport létrehozása és koordinálása (integrálása), ami hatékonyan tud válaszolni (feltárni, pályázni, beavatkozni, stb.) a fenti témákban. E folyamat első eredménye ez a munka, ami jól tagoltan, ábrákkal, egyéb illusztrációkkal, forrásmunkákkal és a kapcsolódási lehetőségekkel a továbblépés alapjául alkalmas.